Καταστατικό και ΚανονισμοίΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.


ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται σωματείο με επωνυμία «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας» με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί του σωματείου είναι:

1. Η αλληλοαποδοχή, αλληλοϋποστήριξη και γενικότερα η ανάπτυξη αλληλεγγύης, μεταξύ των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών, transsexual τρανσέξουαλ transgender – τρανστζέντερ, παρενδυτικών - ανεξάρτητα από την εθνική, πολιτισμική, θρησκευτική προέλευση, την γλώσσα, την ηλικία, την κατάστασης υγείας, τη σωματική κατάσταση ή άλλου γνωρίσματος.

2. Η προώθηση, υποστήριξη και διεκδίκηση εφαρμογής της ισονομίας, ισότητας και ισοτιμίας καθώς και της ελεύθερης ανάπτυξη της προσωπικότητας και του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης όπως επιτάσσεται και διασφαλίζεται από το Ελληνικό Σύνταγμα και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όλες και όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

3. Η προάσπιση, διεκδίκηση και προώθηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών, transsexual τρανσέξουαλ transgender – τρανστζέντερ, παρενδυτικών. Η πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες και παροχές σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας.
Η κοινωνική και ψυχολογική ευαισθητοποίηση, και στήριξη των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών, transsexual τρανσέξουαλ transgender – τρανστζέντερ, παρενδυτικών στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του αυτοσεβασμού και της αυτοεκτίμησης.

4. Η καταπολέμηση των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων, του στιγματισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού σε βάρος των προαναφερομένων συμπολιτισσών και συμπολιτών και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, της οικογένειας, των θεσμών, οργανωμένων η μη φορέων και της κοινωνίας γενικότερα σε θέματα σεξουαλικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας κοινωνικού φύλου και σεξουαλικής υγείας.

5. Η υποστήριξη όλων των μη εξαναγκαστικών σεξουαλικών συμπεριφορών και διαθέσεων ως ισότιμων εκφάνσεων της ανθρώπινης σεξουαλικότητας.

Αυτοί οι σκοποί θα πραγματοποιούνται κυρίως με:


 • Έκδοση ενημερωτικού ή άλλου έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού, σεμινάρια, ομάδες εργασίας, περίπτερα ενημέρωσης, ημερίδες, διεθνή προγράμματα

 • Ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, τηλεφωνική γραμμή αυτοβοήθειας, δημόσιες εκδηλώσεις, δημιουργία βιβλιοθήκης και αρχείου, παρακολούθηση των ΜΜΕ καθώς και δυνατότητα ή συμμετοχή σε ΜΜΕ

 • Δράσεις, διαβήματα, παρεμβάσεις και παραστάσεις προς τους αρμόδιους φορείς

 • Οργάνωση ομάδων με στόχο την ανάπτυξη, την κοινωνική αποδοχή και συνοχή

 • Δυνατότητα του σωματείου να παρεμβαίνει ως πολιτική αγωγή ή υπεράσπιση σε δίκες

 • Σύσταση συμβουλευτικών διεπιστημονικών επιτροπών και στήριξη ανάλογων πρωτοβουλιών. Δικτύωση και συνεργασία με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό με παρεμφερείς στόχους

 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των θεσμών, των πολιτικών κομμάτων, των πολιτικών νεολαιών, εργατικών συνδικάτων, θρησκευτικών και επαγγελματικών φορέων. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ιδιαίτερων εθνικών, εθνοτικών, θρησκευτικών, πολιτισμικών ή άλλων κοινοτήτων. Συνεργασία μαζί τους, για την προώθηση σκοπών που συνάδουν με τους σκοπούς του σωματείου

 • άσκηση πίεσης – lobbying

 • Ίδρυση και λειτουργία συμβουλευτικών δομών ή συμμετοχή σε τέτοιες

 • Ίδρυση και λειτουργία ή συμμετοχή σε υπάρχουσες δομές για την επίβλεψη και τη φροντίδα hiv+ ατόμων

 • Εκδηλώσεις, σύνταξη και διανομή υλικού για την ενημέρωση γύρω από όλα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

 • Δικτύωση με άλλες ομάδες, οργανώσεις, φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που εργάζονται για την κατάργηση των διακρίσεων και την διασύνδεση μας με το παγκόσμιο κίνημα των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών, transsexual τρανσέξουαλ transgender – τρανστζέντερ, παρενδυτικών


 • Έρευνες και μελέτες για την σεξουαλικότητα


 • Εκπαίδευση κατάρτιση και συνεχή ενημέρωση των εθελοντών, κοινωνικών λειτουργών καθώς και όλων όσων ασχολούνται με τα θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου και των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων


 • Προγράμματα κοινωνικής εργασίας και στήριξης καθώς και εξωσχολική εκπαίδευση στα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά δρώμενα και θέματα υγείας.


 • Παροχή συμβουλών με ίδρυση και συντήρηση συμβουλευτικών σταθμών ή και συμμετοχή σε τέτοιους


 • Ίδρυση ομάδων και συμμετοχή σε ομάδες αποδοχής της σεξουαλικότητας ή/και του κοινωνικού φύλου


 • Τοποθετήσεις δηλώσεις και ενημερώσεις σε σεξουαλικά, παιδαγωγικά, θεολογικά, ιατρικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα και οτιδήποτε άλλο μας αφορά


 • Συμμετοχή στην συζήτηση για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου και των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων που αφορούν ιδιαίτερες- ειδικά πολιτισμικές, θρησκευτικές μειονότητες με ίδρυση και συντήρηση συμβουλευτικών σταθμών με χώρους συναντήσεων, με την δυνατότητα υπηρεσίας ενημέρωσης και συμβουλών και προώθηση πληροφοριών γύρω από τον πολιτισμό, ιστορία και τρόπος ζωής του σήμερα.

 • Προώθηση των σκοπών και των δράσεων του σωματείου χωρίς βία


 • Με όλα άλλα δόκιμα μέσα που δεν αντίκεινται στους σκοπούς αυτού του σωματείου και δεν συμβάλουν στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ- MEΛΩN

ΑΡΘΡΟ 3

1. α) Τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει μετά από αίτησή του κάθε φυσικό πρόσωπο που συμφωνεί με τους σκοπούς του σωματείου και έχει ικανότητα για δικαιοπραξία, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό του προσανατολισμό και αφού έχει προταθεί από τουλάχιστον δύο μέλη.

    β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Δ.Σ. μπορούν να ανακηρυχθούν ευεργέτες, δωρητές ή επίτιμα μέλη όσες και όσοι προσφέρουν υπηρεσίες ιδιαίτερες για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Οι παραπάνω δεν υποχρεούνται να καταβάλουν οικονομική συνδρομή

    γ) Μέλη στο σωματείο μπορούν να γίνουν και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται επιπλέον έγκριση από την Γενική Συνέλευση με την οποία και δίδεται η ιδιότητα του μέλους στο αιτόν νομικό πρόσωπο. Κάθε νομικό πρόσωπο-μέλος παρίσταται στις διαδικασίες του σωματείου με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και εξομοιώνεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τα μέλη-φυσικά πρόσωπα

2. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να υποβάλλουν θέματα για την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Τα μέλη έχουν υποχρέωση να εκτελούν τις εργασίες που έχουν αναλάβει, να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του σωματείου.

1. Κάθε μέλος που η δραστηριότητά του είναι αντίθετη με το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό και ιδίως με τους σκοπούς του Σωματείου ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του μπορεί να αποβληθεί από το σωματείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

2. Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί να προσφύγει στην επόμενη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει οριστικά για την αποβολή του ή την παραμονή του στο σωματείο. Το αυτό ισχύει και με αιτήσεις νέων μελών που απορρίπτει το ΔΣ. Το μέλος πού έχει αποβληθεί έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον πρόεδρο πρωτοδικών σύμφωνα με το άρθρο 88παρ.2ΑΚ

3. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το σωματείο υποβάλλοντας εγγράφως την παραίτησή του.

ΑΡΘΡΟ 4

Άλλοι λόγοι απώλειας της ιδιότητας του μέλους του σωματείου είναι:

α) η μη καταβολή των τακτικών εισφορών του,
β) ο θάνατός του.
Την απώλεια της ιδιότητας μέλους για το λόγο αυτό, διαπιστώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

ΑΡΘΡΟ 5

Το μέλος που αποβλήθηκε ή απώλεσε την ιδιότητα του μέλους δεν δικαιούται επιστροφής των καταβληθέντων εισφορών ή δωρεών του στο Σωματείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 6

Οι πόροι του σωματείου είναι:

α)Οι χρηματικές εισφορές των μελών του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθορίζονται διαφορετικές εισφορές για τα μέλη-νομικά πρόσωπα.

β) Οι δωρεές ή οι χορηγίες κάθε φύσης από μέλη ή τρίτους, από κρατικούς πόρους, από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή πόρους που προέρχονται από διεθνείς ή υπερεθνικούς οργανισμούς.

γ) Τα έσοδα που προέρχονται .από τις δραστηριότητες του σωματείου.

δ) η υλική συνεισφορά (σε είδος ή σε εργασία) των μελών του.

Η συχνότητα και το ύψος των εισφορών καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Τουλάχιστον ένας τραπεζικός λογαριασμός θα τηρείται στο όνομα του σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 7

Όργανα του σωματείου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 8

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα που υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και το οποίο θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση του εν λόγω οργάνου.


Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου. Αποκλειστική αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση:
α) να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,
β) να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής,
γ) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού
δ) να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
ε) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού,
στ) να αποφασίζει για τη διάλυση του σωματείου,
ζ) να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 9

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο, τον μήνα Φεβρουάριο.

Η τακτική Γενική Συνέλευση και μόνο αυτή:
α) εκλέγει πρόεδρο και γραμματέα για τον συντονισμό, την τήρηση πρακτικών και τη διεκπεραίωση γενικά της Συνέλευσης,
β) εκλέγει τα μέλη της Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής,
γ) διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου
δ) αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού
ε) κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που την προκηρύσσει τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν από την διεξαγωγή της με γραπτή ή/και ηλεκτρονική πρόσκληση που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρέπει δε να καθορίζονται οπωσδήποτε ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει θέμα της ημερήσιας διάταξης με απόφασή της.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του μισού (1/2) των μελών του σωματείου. Στην περίπτωση μη απαρτίας, διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από μια εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του σωματείου ή 50 ατόμων εφόσον το σωματείο υπερβαίνει τα 250 μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε εφτά ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Για την υπόλοιπη διαδικασία ισχύουν οι διατάξεις για την τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ανάταση του χεριού. Ένα μέλος μπορεί να ζητήσει στη Γενική Συνέλευση μια ψηφοφορία να διεξαχθεί μυστικά, οπότε λαμβάνεται απόφαση περί της μυστικότητας ή μη της ψηφοφορίας.

Οι εκλογές των οργάνων από τη Γενική Συνέλευση είναι μυστικές.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία από το παρόν καταστατικό.

Όταν πρόκειται να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του σωματείου και η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3).

ΑΡΘΡΟ 10

Για τις εκλογές οργάνων του σωματείου καταρτίζεται ενιαίο για κάθε όργανο ψηφοδέλτιο με αριθμό υποψηφίων κατά 30% αυξημένο (στον πλησιέστερο ακέραιο) σε σχέση με τον αριθμό των μελών του οργάνου. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων μπορεί να φτάσει τον αριθμό των τακτικών μελών του κάθε οργάνου. Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια που έχουν παραπάνω σταυρούς προτίμησης από τους καθοριζόμενους ή φέρουν στίγματα, διαγραφές ή άλλα σημεία παραβίασης της μυστικότητας της ψηφοφορίας. Τη διαδικασία εκλογής οργάνων του σωματείου οργανώνει και διεκπεραιώνει η Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11

Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιό του. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της των παρόντων να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με κατώτατο όριο τα πέντε μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά σε σώμα το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την εκλογή του και εκλέγει πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμία και όποιες άλλες ειδικές θέσεις καθορίσει το ίδιο. Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του παραδίδει εγγράφως κατάλογο με τις επείγουσες εκκρεμότητες που διαχειρίζεται και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του σωματείου. Η μη έγκαιρη ή μη πλήρης παράδοση των παραπάνω δεν κωλύει την συγκρότηση σε σώμα και τη λειτουργία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε κριθεί απαραίτητο, με απόφασή της πλειοψηφίας των μελών του. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του, έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του σωματείου.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται πλειοψηφικά. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης ή θανάτου μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά εκλογής κατά τις τελευταίες εκλογές. Αν δεν υπάρχουν ή αρνούνται εγγράφως οι επιλαχόντες /ούσες, διενεργούνται εκτάκτως αναπληρωματικές εκλογές με την διαδικασία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση αυτή είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των ταμειακά εντάξει μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων.

Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε τακτικές συνεδριάσεις μπορεί να παύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως κληθεί εγγράφως να δώσει εξηγήσεις.

ΑΡΘΡΟ 12

Την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο πρώτος σε ψήφους. Κάθε άλλη συνεδρίαση διευθύνεται κυκλικά από τα μέλη. Κατά την πρώτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα. Τα πρόσωπα μπορούν να εναλλάσσονται στις θέσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει τον χαρακτήρα της ανασυγκρότησης σε σώμα.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί νομικά το σωματείο σε κάθε διοικητική, δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη αρχή, φροντίζει μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου και υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με το σωματείο. Ο αναπληρωτής πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή καθ' υπόδειξη του Προέδρου. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την εκπροσώπηση του σωματείου από ένα από τα άλλα μέλη του.

Ο Γραμματέας συντάσσει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων, έχει ευθύνη των βιβλίων του σωματείου εκτός από το Ταμείο και φυλά τη σφραγίδα του σωματείου.

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του σωματείου, διεξάγει όλες τις οικονομικές συναλλαγές του σωματείου, διαχειρίζεται γενικά την περιουσία του και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή. Εκταμιεύσεις χρημάτων από τους λογαριασμούς του σωματείου και άλλες οικονομικές συμφωνίες κάνει μόνον κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει και το ύψος του ποσού, μέχρι το οποίο μπορεί να προβαίνει στα παραπάνω μόνος του.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθαιρεθεί για παράβαση καθήκοντος μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακά εντάξει μελών του ή 50 ατόμων εφόσον το σωματείο έχει πάνω από 250 μέλη. Η Γενική Συνέλευση αυτή είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκεται πλειοψηφία των ταμειακά εντάξει μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 13

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη. Εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση για διετή θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβολή έκθεσης στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν η Ελεγκτική Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής ακολουθεί ως προς τη διάρκειά της, τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14

Το σωματείο έχει σφραγίδα, το σχήμα, ο λογότυπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του σωματείου αφιλοκερδώς. Όπου απαιτείται επαγγελματική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του σωματείου, προσλαμβάνεται σχετικός υπάλληλος ή ειδικός επαγγελματίας, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

Κάθε ζήτημα που αφορά το σωματείο και δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με τους σκοπούς του σωματείου και το πνεύμα του παρόντος Καταστατικού. Είναι δυνατή η σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17

Το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος ομοσπονδίας ή άλλης ένωσης νομικών προσώπων μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18

Το σωματείο μπορεί να έχει παραρτήματα και σε άλλα γεωγραφικά μέρη.

Αθήνα 17-4-2004 
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


Εσωτερικός Κανονισμός
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΛΚΕ)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 1

Συνελεύσεις

1. Η συνέλευση της ΟΛΚΕ ( τακτικές, έκτακτες, και γενική) είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα θέματα της κάθε συνέλευσης αφού λάβει και αντίστοιχες προτάσεις των μελών και κατόπιν ορίζει την ημερομηνία και συγκαλεί τα μέλη της ΟΛΚΕ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την ημερομηνία της συνέλευσης, δημοσιεύει την ημερησία διάταξη και συγκαλεί τα μέλη έναν μήνα πριν την συνέλευση.

4. Προτάσεις για την ημερήσια διάταξη θα πρέπει να παραδίνονται γραπτώς τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την συνέλευση, στην ταχυδρομική διεύθυνση και έδρα του Σωματείου ή και στη ηλεκτρονική διεύθυνση της ΟΛΚΕ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι προτάσεις γίνονται δεκτές μόνο όταν υπάρχει πιστοποίηση λήψης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταθέτει τις προτάσεις υποψηφιότητας για το προεδρείο της Συνέλευσης (συντονισμός, πραγμάτωση της ημερήσιας διάταξης, τήρηση πρακτικών, οργανωτικά τεχνικά πλαίσια και άλλα παρόμοια). Το προεδρείο ψηφίζεται από την Συνέλευση και αποτελείται από δύο άτομα συντονίστρια ή συντονιστής της συνέλευσης και την υπεύθυνη ή τον υπεύθυνο των πρακτικών.

6. Συμπληρώσεις ή αλλαγές της ημερήσιας διάταξης πρέπει να παραδοθούν στο προεδρείο πριν αρχίσει η Συνέλευση. Προτάσεις για αλλαγές της ημερήσιας διάταξης τίθενται σε ψηφοφορία (50+1). Μετά από αυτό ψηφίζεται η ημερήσια διάταξη που σηματοδοτεί και την έναρξη της Συνέλευσης του σωματείου.

7. Κατοπινές αλλαγές στην ημερήσια διάταξη είναι επιτρεπτές μόνο όταν υπάρξει πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκόμενων.

8. Σε κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται απολογισμός του έργου του σωματείου από το Διοικητικό Συμβούλιο, έγγραφος οικονομικός απολογισμός, πληροφορίες που αφορούν το σωματείο και κατά περίπτωση εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να θέσουν ερωτήσεις γύρω από το έργο του διοικητικού, του ταμείου και των διαφόρων προγραμμάτων.

9. Από την Συνέλευση πρέπει να κρατηθούν πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από το προεδρείο της Συνέλευσης.

Λήψεις αποφάσεων

1. Σε κάθε γενική συνέλευση οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία από τις παρευρισκόμενες και τους παρευρισκόμενους εκτός εάν ρητά αναφέρεται αλλιώς.

2. Η Συνέλευση είναι ικανή για λήψεις αποφάσεων όταν το κάλεσμα των μελών της έχει γίνει σύμφωνα με το καταστατικό. Για αίτηση αναβολής της συνέλευσης απαιτείται η πλειοψηφία (50+1) επί των εγγεγραμμένων μελών της συνέλευσης που έχουν δικαίωμα ψήφου. Κατά την είσοδό τους στην Γενική Συνέλευση εγγράφονται ως παρόντα τα μέλη.

3. Μετά από την ανακοίνωση ενός αιτήματος από το προεδρείο πρέπει να δοθεί ευκαιρία για ερωτήσεις, διευκρινίσεις και σύντομη συζήτηση. Όταν υπάρχουν πολλά αιτήματα που αναφέρονται στο ίδιο θέμα, έρχεται προς ψηφοφορία πρώτα η αίτηση που περιέχει την πιο επεξεργασμένη πρόταση.

4. Αιτήσεις που αφορούν παρέμβαση επί της διαδικασίας δηλώνονται με ανάταση των δύο χεριών, προηγούνται του θεματικού διαλόγου και τίθενται μετά από μια σύντομη τοποθέτηση, λόγου και αντίλογου, αμέσως σε ψηφοφορία.

Αιτήσεις που αφορούν την διαδικασία είναι:
* Τήρηση της ημερήσιας διάταξης,
* Κλείσιμο της λίστας ομιλητριών και ομιλητών,
* Παύση του διαλόγου και ψήφισμα για το θέμα για το οποίο έγινε ο διάλογος,
* Αναβολή θεμάτων,
* Ολοκλήρωση ενός θέματος στην συγκεκριμένη συνέλευση,
* Ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης.

5. Του αιτήματος της ψηφοφορίας παύσης του διαλόγου ή κλεισίματος της λίστας ομιλητριών και ομιλητών προηγείται η ανακοίνωση των ονομάτων των υπολειπόμενων ομιλητριών και ομιλητών επί του θέματος.

ΑΡΘΡΟ 2

Κανόνες ψηφοφορίας

1. Η Εφορευτική Επιτροπή δέχεται τις προτάσεις υποψήφιων και ελέγχει το δικαίωμα τους στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι (τα μέλη της ΟΛΚΕ πρέπει να είναι ταμειακά εντάξει και να πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού της ΟΛΚΕ).

2. Η Εφορευτική Ενημερώνει την Συνέλευση, ρωτά τις υποψήφιες και τους υποψήφιους αν δέχονται την υποψηφιότητα και δίνει στις υποψήφιες και στους υποψήφιους την δυνατότητα για μια σύντομη παρουσίαση τους.

3. Η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά και ελέγχει τον αριθμό των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου .

4. Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των υποψηφίων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καμία υποψήφια και κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να λάβει περισσότερο από μία ψήφο από κάθε ψηφοφόρο. Για οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία δεν επιτρέπεται η μεταφορά του εκλογικού δικαιώματος σε άλλο φυσικό πρόσωπο. Η ψηφοφορία διεξάγεται γραπτά και μυστικά.

5. Νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στην γενική συνέλευση της ΟΛΚΕ δια μέσου της ή του αντιπροσώπου τους.

6. Αν δεν μπορέσουν να συμπληρωθούν όλες οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε ακολουθεί διεξαγωγή δεύτερης εκλογής.


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


ΑΡΘΡΟ 1

Λειτουργιά του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.)

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ..Σ. αποστέλλονται έγκαιρα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του Δ.Σ. πριν την υπογραφή τους.

2. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. άρχονται με την ανάγνωση και την υπογραφή των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.

3. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίζεται η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης και ει δυνατόν τίθενται τα θέματα της.

4. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές στα μέλη του σωματείου. Οικονομικά θέματα και επί προσωπικού συζητούνται μόνο σε κλειστές συνεδριάσεις εκτός αν το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.


ΑΡΘΡΟ 2

Δημοκρατία και διαφάνεια.

1. Η ΟΛΚΕ δεν έχει προεδροκεντρικό χαρακτήρα. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. θεωρούνται ισότιμα και ισόβαθμα. Ο καθορισμός θέσεων γίνεται για τυπικούς λόγους και για διευκόλυνση του σωματείου κατά την συνδιαλλαγή του με επίσημες αρχές.

2. Η ΟΛΚΕ βασίζεται στην συλλογικότητα και στην συνεργασία. Κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορεί να ενεργήσει αυτοβούλως ή να εκπροσωπήσει το σωματείο χωρίς την έγκριση των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. ούτε μπορεί να κάνει χρήση της θέσης που του έχει δοθεί χωρίς αυτό να έχει αποφασισθεί στο Δ.Σ

3. Οι αποφάσεις μπορούν να παίρνονται μόνον από την Συνέλευση των μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

4. Παραρτήματα του Σωματείου και τμήματα προγραμμάτων θα πρέπει να οργανώνουν την εργασία τους με ευθύνη τους. Για τον σχεδιασμό και τη δομή της εργασίας πρέπει όμως να συνεννοηθούν με τα όργανα του Σωματείου. Τα παραρτήματα του Σωματείου και τμήματα προγραμμάτων σχεδιάζουν και επεξεργάζονται τα προγράμματα που έχουν αναλάβει, τα οποία πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο να καλέσει τις και τους εκπροσώπους των παραρτημάτων, ή/και προγραμμάτων σε συνάντηση. Σε αυτήν δίνεται η ευκαιρία συντονισμού επί των κατευθυντήριων γραμμών της ΟΛΚΕ αλλά και του γενικότερου έργου της.


ΑΡΘΡΟ 3

Δημοσιοποιήσεις και σωματειακή ταυτότητα.

1. Σημαντικές εκδόσεις είναι φυλλάδια, αφίσες, μπροσούρες, βιβλία όπως και δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Εξαιρούνται οι αφίσες και τα φυλλάδια που αναφέρονται απλώς και μόνο σε εκδηλώσεις. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. δεν επεμβαίνει εφ’ όσον έχουν τηρηθεί: το επίπεδο της ποιότητας, η ορολογία, η σωματειακή ταυτότητα κτλ. Επιτροπή εκδόσεων. 

2. Δημιουργείται επιτροπή έντυπου υλικού η οποία είναι υπεύθυνη να εξετάζει το περιεχόμενο τού προς έκδοση έντυπου υλικού και να εισηγείται στο Δ.Σ. την έκδοση του ή όχι. Μπορεί να προτείνει αλλαγές σχετικά με το περιεχόμενο, το πνεύμα και τον σχεδιασμό του και συνεργάζεται σε όλες τις φάσεις της συγγραφής του έντυπου υλικού με την ομάδα που το επιμελείται. Για την έκδοση έντυπου υλικού απαιτείται:
* Πρόταση προς το ΔΣ με τους σκοπούς του έντυπου υλικού και την δράση την οποία πλαισιώνει ή στηρίζει
* Έγκριση της πρότασης από το Δ.Σ. Η έγκριση βασίζεται στα: Ι) εάν ο σκοπός του έντυπου υλικού συμπλέει με τους σκοπούς του σωματείου ΙΙ) εάν η έκδοση του συγκεκριμένου έντυπου υλικού συμφωνεί με την πολιτική που έχει χαράξει την δεδομένη περίοδο το Δ.Σ. και εάν η έκδοση του ανήκει στις προτεραιότητες που έχει ιεραρχήσει το ΔΣ σε σχέση με τον σχεδιασμό των δράσεων
* Το ΔΣ μπορεί να αναθέσει σε συγκεκριμένη ομάδα την επιμέλεια και την έκδοση έντυπου υλικού εάν το κρίνει απαραίτητο. δ)Το διαμορφωμένο έντυπο υλικό κατατίθεται στην επιτροπή έντυπου υλικού.
* Η επιτροπή έντυπου υλικού γνωμοδοτεί και εισηγείται προς το ΔΣ την έκδοση του ή όχι.
* Το Δ.Σ. δεν μπορεί να εγκρίνει το έντυπο υλικό χωρίς την γνωμοδότηση της επιτροπής έντυπου υλικού.
* Το Δ.Σ. μπορεί να προτείνει αλλαγές σχετικά με το πλαίσιο του έντυπου υλικού.
* Κατά την συζήτηση στο Δ.Σ. το έντυπο υλικό παρουσιάζεται από την ή τον εκπρόσωπο της ομάδας που το επιμελείται παρουσία της ή του εκπροσώπου της επιτροπής έντυπου υλικού.

3. Όταν πρόκειται να αποσταλεί e-mail, πρόσκληση, δελτίο τύπου, κείμενο κλπ από την διεύθυνση της ΟΛΚΕ μέσω της γραμματείας οι υπεύθυνες και υπεύθυνοι του κειμένου είναι υπόχρεες και υπόχρεοι να στείλουν το κείμενο έτοιμο ώστε η γραμματεία απλώς να το προωθήσει. 

4. Δελτία τύπου: Για να αποσταλούν χρειάζεται η έγκρισή τους από 3 -τρία τουλάχιστον μέλη του ΔΣ. 

5. Κείμενα: Ένα κείμενο που συντάσσεται από μέλος του Δ.Σ. προς δημοσίευση, αποστέλλεται στα άλλα μέλη του Δ.Σ. για παρατηρήσεις και διορθώσεις. Οι απαντήσεις θα πρέπει να αποσταλούν εντός τριών ημερών. Η μέτρηση αρχίζει από την επόμενη μέρα την οποία έχει σταλεί το κείμενο. Ακόμα και αν δεν υπάρχει καμία διόρθωση στο κείμενο το κάθε μέλος υποχρεούται να απαντήσει έστω και μονολεκτικά. Η σιωπή 3 τριών ημερών λαμβάνεται ως συμφωνία.

Προβολή και εκπροσώπηση ΟΛΚΕ

6. Η συμμετοχή της ΟΛΚΕ σε δημόσια δρώμενα αυξάνει την ορατότητά της, τόσο στην δική μας κοινότητα όσο και στην κοινωνία. Ο δημόσιος χώρος ( τα ΜΜΕ, συνέδρια, κόμματα κλπ) είναι χώρος ζύμωσης που διαπραγματευόμαστε πέραν της ορατότητα μας τα ζητήματα που μας αφορούν. 

7. Η ΟΛΚΕ δεν είναι κομματικά προσανατολισμένη αλλά είναι πρόθυμη να συζητήσει θέματα που την αφορούν με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. Θεωρεί ότι τα ζητήματα των λεσβιών γκέι αμφισεξουαλικών και τρανς έχουν πολιτική διάσταση και ζητούμενο είναι να ληφθούν ως τέτοια από όλα τα πολιτικά κόμματα με σκοπό την διάχυσή τους στην κοινωνία. 

8. Για την προώθηση της δημόσιας εικόνας του σωματείου εμφανιζόμαστε μόνο ως εκπρόσωποι της ΟΛΚΕ χωρίς τις υπόλοιπες ιδιότητες μας. 

9. Γίνεται πάντα προσπάθεια ώστε η ΟΛΚΕ να εκπροσωπείται από μία γυναίκα και έναν άντρα ταυτόχρονα. 

10. Σε περίπτωση κάποιας επαφής που ζητείται εκπροσώπηση του σωματείου (π.χ. ΜΜΕ, ημερίδες συνέδρια κ.λ.π.) ενημερώνεται το Δ.Σ. και αποφασίζεται ποια ή ποιος θα πάει. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση του Δ.Σ. το κάθε μέλος του Δ.Σ. εμφανίζεται ως μέλος και όχι ως εκπρόσωπος της ΟΛΚΕ. 

11. Πριν από κάθε γεγονός ή εκδήλωση (π.χ. Ημέρα Υπερηφάνειας (PRIDE), Αντιρατσιστικό κλπ) αποφασίζεται ποια θέματα θα θιγούν και ποια έχουν προτεραιότητα να προβληθούν ώστε όλες και όλοι όσες και όσοι εκπροσωπούν την ΟΛΚΕ να έχουν κοινή στάση και θέση. 

12. Παραρτήματα και προγράμματα εκπροσωπούν την ΟΛΚΕ στις έδρες τους. Τα παραπάνω υλοποιούν το έργο του Σωματείου και γνωστοποιούν ευρύτερα το έργο της ΟΛΚΕ.

Διαδίκτυο και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας

13. Ένα ακόμη σημαντικό μέσο δημοσιοποίησης είναι το διαδίκτυο και κάθε ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας, τα οποία συνεχώς εξελίσσονται, η ΟΛΚΕ βρίσκεται μέσα στις εξελίξεις και ρυθμίζει την στάση της απέναντι τους. 14. Στην ιστοσελίδα της δεν φιλοξενεί κανενός είδους «κερδοσκοπική διαφήμιση».

ΑΡΘΡΟ 4

Ομάδες προγραμμάτων. Εθελόντριες και εθελοντές εργασίας

1. Τομείς προγραμμάτων Οι Τομείς προγραμμάτων του Σωματείου εργάζονται με βάση τις εγκεκριμένες προδιαγραφές της ποιότητας από τις συνελεύσεις για τον κάθε τομέα. Παρουσιάζουν τον σχεδιασμό τους στο ΔΣ ενώ απολογούνται και στη συνέλευση της ΟΛΚΕ.

2. Εθελόντριες και εθελοντές Εθελόντριες και εθελοντές οφείλουν να συμφωνούν και να αποδέχονται το καταστατικό και το Πρόγραμμα της ΟΛΚΕ.

Η συντονίστρια ή συντονιστής της εργασίας οφείλει να είναι μέλος του σωματείου. Τα προγράμματα εκπροσωπούνται προς τα έξω αποκλειστικά και μόνο από μέλη της ΟΛΚΕ.

3. Οι διορισμένες και διορισμένοι σύμβουλοι της ΟΛΚΕ είναι υποχρεωμένες και υποχρεωμένοι να τηρούν και να διασφαλίζουν το απόρρητο σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα, τις τυχόν εμπιστευτικές σχετικές πληροφορίες, όπως και όλες τις εσωτερικές πληροφορίες του Σωματείου. Στις σχέσεις αυτές τηρείται γενικά ο βασικός κώδικας ηθικής και δεοντολογίας της συμβουλευτικής. Αν υπάρξει πρόβλημα τότε απευθύνονται οι γυναίκες ή άνδρες σύμβουλοι καθώς και οι συμβουλευόμενες και οι συμβουλευόμενοι, σε αυτήν ή σε αυτόν που διευθύνει το πρόγραμμα ή σε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτός ο όρος εξυπηρετεί την προστασία των γυναικών και ανδρών συμβουλευόμενων ή συμβούλων ώστε να μην γίνουν θύματα εκμετάλλευσης και εξάρτησης μέσα στην σχέση στήριξης.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Τελικός ορισμός

Αυτός ο εσωτερικός κανονισμός επισυνάπτεται στο καταστατικό. Αλλαγές του εσωτερικού κανονισμού συζητούνται κατά προτεραιότητα. Η ΟΛΚΕ εργάζεται και λειτουργεί με βάση το Καταστατικό, το Πρόγραμμα, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Ταμειακό Κανονισμό. Ψηφίσθηκε ομόφωνα με αυτήν την μορφή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2006

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΛΚΕ)

Ταμειακός Κανονισμός

1. Ένας από τους πυλώνες οικονομικής στήριξης της ΟΛΚΕ είναι οι συνδρομές των μελών της. Το ποσό πέραν του ενισχυτικού χαρακτήρα των οικονομικών του Σωματείου, έχει και συμβολικό χαρακτήρα για να δημιουργηθεί κλίμα συνειδητοποίησης και υπευθυνότητας στα μέλη.

2. Το αντίτιμο της εγγραφή των νέων μελών ορίζεται από το Δ. Σ.

3. Το ελάχιστο της μηνιαίας συνδρομής κάθε μέλους ορίζεται από το Δ. Σ.

4. Η ισχύς των παραπάνω αντιτίμων ξεκινάει μετά την ανακοίνωση τους στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

5. Αν για δύο χρόνια γυναίκα ή άνδρας μέλος δεν έχει πληρώσει καμία συνδρομή, τότε αυτόματα διαγράφεται από μέλος. Αν στο μεσοδιάστημα πληρώσει, τότε το καταβληθέν ποσό καλύπτει το χρονικό διάστημα από την τελευταία πληρωμένη συνδρομή και μετά. Δεν διαγράφεται, αλλά δεν νοείται ως ταμειακά εντάξει. Ταμειακά εντάξει είναι τα μέλη εκείνα που έχουν πληρώσει από την εγγραφή τους έως και τον μήνα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση.

6. Η ταμίας ή ο ταμίας μπορεί να διαχειριστεί χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. το ποσό μέχρι εκατό (100) Ευρώ (ή όποιο άλλο ποσό ορίσει το Δ.Σ.) τον μήνα για τρέχοντα έξοδα.

7. Ο προϋπολογισμός κάθε δαπάνης πρέπει να είναι ακριβής και πριν την οποιαδήποτε δαπάνη να υπάρχει συνεννόηση με την ταμία ή τον ταμία.

8. Η ταμίας ή ο ταμίας καταθέτει διμηνιαίο ταμειακό απολογισμό στο Δ.Σ.

9. Οι ομάδες μπορούν να έχουν ταμείο για συγκεκριμένα προγράμματα με έγκριση του Δ.Σ. 

Απολογισμός του ταμείου της κάθε ομάδας ή και προγράμματος γίνεται στο Δ.Σ. της ΟΛΚΕ πάντα και τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.

10. Μετά από το τέλος κάθε προγράμματος και δράσης, ομάδας ή ματαίωσης όλων των παραπάνω τα χρήματα που έχουν περισσέψει ή συγκεντρώθηκαν για την υλοποίηση τους πηγαίνουν στο ταμείο της ΟΛΚΕ. Αν δεν υπάρχουν χρήματα για ένα πρόγραμμα, μια δράση ή μια ομάδα τότε δεν μπορεί να ξεκινήσει η δημιουργία των παραπάνω. Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού αποτελεί ευθύνη του προγράμματος και μόνο η κάλυψη των παραπάνω εξόδων και όχι του σωματείου.

11. Ψηφίσθηκε ομόφωνα με αυτήν την μορφή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2006Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου